ARGUS OCHRONA
WWW. SUPEROCHRONA.COM.PL

e-mail:sekretariat@argus-ochrona.com.pl

   

Menu głowne


 »Strona główna
 »Gwarancja
 »Oferta:
  
-ochrona osób i mienia
    -konwojowanie
    -systemy zabezpieczeń
    -monitoring obiektów
    -monitoring GPS-GSM 
    -plany ochrony
    -szkolenia pracowników
 
»Cennik
 
»Wyślij zapytanie
 
»Referencje
 
»Przepisy prawne
 
»Kontakt
 

Kontakt

 »Biuro

   96-500 SOCHACZEW 
   ul. Piłsudskiego 16B/5
   tel.: 468627766,468627755; 468624674, 
   fax: 468621029
   INFOLINIA: 801 5 98989


 »
Punkt Obsługi Klienta

   09-400 PŁOCK 
   ul. Kolegialna 38 / K
   tel./fax: 242682661;  

   99-400 ŁOWICZ 
   ul. Pijarska 1 / 3
   tel.: 468302155, 

   01-249 WARSZAWA 
   ul . Łucka 15/1318
   tel./fax: 228900394,

  
87-800 WŁOCŁAWEK 
   ul. Okrzei 74B
   tel./fax: 544120414; 

  
87-100 TORUŃ 
   ul . Dworcowa 5 pok. 31 budynek CENTROSTAL
   tel.: 566233011; 
   fax: 566233885; 

  
94-442 ŁÓDZ 
   ul.Mickiewicza 15A IV P. koło CENTRALU
   tel.: 601808593; 

 

Jesteś509988 gościem na stronie od dnia23.12.2002. Dzisiaj jest 16-04-2021


USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny po aktualizacjach

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r.o broni i amunicji.(Dz. U. Nr 53, poz. 549)

TEKST UJEDNOLICONY po zmianie z 24 maja 2002 r. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej. (Dz. U. Nr 86, poz. 543)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów. (Dz. U. Nr 144, poz. 933)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania. (Dz. U. Nr 113, poz. 986)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony. (Dz. U. Nr 98, poz. 627)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 1998 r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne. (Dz. U. Nr 120, poz. 780)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 129, poz. 858)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. (Dz. U. Nr 89, poz. 563)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. (Dz. U. Nr 89, poz. 563)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.(Dz. U. z 1999 r. Nr 4, poz. 31)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). (Dz. U. Nr 161, poz. 1108)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.(Dz. U. Nr 113, poz. 730)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. (Dz. U. Nr 113, poz. 730)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 17, poz. 221)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony. (Dz. U. Nr 119, poz. 1273)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią. (Dz. U. Nr 113, poz. 732)

®2002.09.19 byAndrzej Wasiuk